Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

 • img 0015

 • Cơ quan văn hóa

 • Đón nhận cơ quan văn hóa

 • Cơ quan văn hóa

 • Đón nhận cơ quan văn hóa

 • Thi giáo viên dạy giỏi

 • ĐVCĐ quyên góp ủng hộ

 • Lễ tổng kết năm học

 • Lao động dọn dẹp vệ sinh trường, lớp

 • Khám sức khỏe cho trẻ

 • Công tác trang trí nhóm lớp

Các mục ảnh khác