Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Giới thiệu đôi nét về trường

Trường Mầm non Hương Lâm được thành lập theo Quyết định số:111/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2005 của UBND huyện A Lưới, trường đóng trên địa bàn thôn A So I - Xã Hương Lâm- Huyện A Lưới, trường có thêm 2 cơ sở lẽ tại Hương Phong Và Kanôn.

Số lượt xem : 3680