Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 11:58 09/05/2014  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Hồ Thị Thủy
Chức vụ: Hiệu trưởng  
Email: hothuy79@gmail.com  
Điện thoại:0934907695  
Địa chỉ: Trường MN Hương Lâm  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Phòng GD&ĐT về mọi hoạt động của nhà trường. Trực tiếp tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương về các kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn xã; trực tiếp chỉ đạo các CB, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị.

Số lượt xem : 525