Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ mẫu giáo

Tổ mẫu giáo

Cập nhật lúc : 15:13 10/04/2015  

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCH LỚP

1

Lê Thị Hà

1984

Phó hiệu trưởng

Phụ trách CM Mẫu giáo

2

Hồ Thị Dói

1994

GVCN- TTCM

Lớp lá 1

3

Lê Thị Hướng

1987

GVCN

Lớp lá 1

4

Hoàng Thị Diễm Hà

1984

GVCN

Lớp lá 2

5

Nguyễn Thị Thúy

1986

GVCN

Lớp lá 2

6

Hồ Thị Kim Cường

1994

GVCN

Lớp lá 3

7

Hồ Thị Giang

1982

GVCN

Lớp lá 3

8

Hồ Thị Lũ

1984

GVCN

Lớp Chồi 

9

Nguyễn Thị Bé

1986

GVCN

Lớp chồi 

10

Lê Thị Mét

1992

GVCN

Lớp ghép Ka Nôn

11

Hồ Thị Xia

1978

GVCN

Lớp ghép Ka Nôn

12

Nguyễn Thị Nga

1993

GVCN

Lớp ghép Làng TNLN

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1976

GVCN

Lớp ghép Làng TNLN

14

Hồ Thị Đào

1986

GVCN

Lớp mầm

15

Hồ Thị Thắm

1983

GVCN

Lớp mầm

Số lượt xem : 347