Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ nhà trẻ

Tổ nhà trẻ

Cập nhật lúc : 11:59 13/04/2015  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCH

1

Lê Thị Thanh Hồng

1982

Phó hiệu trưởng

Phụ trách CM Nhà trẻ

2

Trần Thị Hoa Hồng

1979

GVCN- TTCM

 Nhóm nhà trẻ 1

3

Nguyễn Thị Hồng Loan

1985

GVCN

 Nhóm nhà trẻ 1

4

Trương Thị Kim Oanh

1983

GVCN

Nhóm nhà trẻ 2

5

Hồ Thị Chàm

1983

GVCN

 Nhóm nhà trẻ 2

6

Hồ Thị Lè

1986

GVCN

 Nhóm nhà trẻ 3

7

Hồ Thị Xiếu

1985

GVCN

 Nhóm nhà trẻ 3

Số lượt xem : 308