Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ văn phòng

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 11:39 13/04/2015  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Hồ Thị Thủy

1979

Hiệu trưởng

2

Lê Thị Tuyết Mai

1990

Y Tế

Tổ trưởng

3

Phan Thị Trâm

1987

Kế toán

4

Hồ Văn Nghỉu

1989

NV bảo vệ

5

Hồ Xuân Du

1966

NV bảo vệ

6

Hồ Thị Thủy

1976

NV cấp dưỡng

7

Nguyễn Thị Diệu Thanh

1975

NV cấp dưỡng

8

Trương Thị Mai Duyên

1982

NV cấp dưỡng

9

Trần Thị Mai Trang

1981

NV cấp dưỡng

10

A Thị Hợp

1988

NV cấp dưỡng

11

Nguyễn Thị Thìn

1989

NV cấp dưỡng

Số lượt xem : 313