Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 16:00 16/02/2017  

THÔNG BÁO THI AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÒNG GIÁO DỤC

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG MN HƯƠNG LÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hương  Lâm, ngày 10  tháng 02 năm 2017

 


(

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra kiến thức về ATTP cho CBCCVC và nhân viên cấp dưỡng

ở  trường mầm non).

 

          Thực hiện Công văn số 08/PGDDT ngày 07 tháng 02 năm 2017 Của PGD&ĐT A Lưới về việc tổ chức kiểm tra kiến thức về ATTP cho CBCCVC và nhân viên cấp dưỡng ở các trường mầm

non”. Trường MN Hương Lâm xin thông báo đến CBGVNV nội dung như sau:

1. Thời gian kiểm tra: Ngày 18 tháng 02 năm 2017 (thứ 7), khai mạc vào lúc 7h30.

2. Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT A Lưới.

3. Hình thức: Thi trắc nghiệm.

4. Đối tượng: Toàn thể CBCCVC và nhân viên cấp dưỡng (Trừ nhân viên bảo vệ)

5. Tài liệu: Đề nghị các CCBGVNV trong nhà trường tự nghiên cứu theo Quyết định

37 ngày 02 tháng 02 năm 2015 của cục ATTP Bộ y tế.

6. Thời gian, cụ thể sau: Dự thi từ 8h00 đến 8h45

 Lưu ý: Mỗi cá nhân dự thi nộp cho Thủ quỹ nhà trường mỗi CBGVNV nộp 15.000đ để nhà trường nộp Ban Tổ chức hội thi để in ấn các biểu mẫu, bài kiểm tra, giấy chứng nhận.

.                                                                                                  

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          Hồ Thị Thủy

Số lượt xem : 175

Các tin khác