Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2016
Thực hiện Thông báo số 49/TB-PGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Phòng GD&ĐT A Lưới về việc hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2016, CĐ trường MN Hương Lâm đã vận động đoàn viên công đoàn tình nguyện tham gia hiến máu gồm có 3 đoàn viên.